Evropski sklad za regionalni razvoj

Često postavljana pitanja o pismenom i usmenom prevođenju

Alkemist • 28.01.2020
Često postavljana pitanja o pismenom i usmenom prevođenju
Pripremili smo odgovore na nekoliko pitanja o usmenom i pismenom prevođenju sa kojima se često susrećemo.

Koliko dugo se čeka na prevod?
Ponekad je za prevod potrebno isto onoliko vremena koliko i za nastanak originalnog teksta. Prevodilac po pravilu može da prevede od 1250 do 2000 reči dnevno. Međutim, to zavisi od vrste i težine teksta.

Zašto je potrebno platiti prevod? Zar ne bi bilo jednostavnije da zamolite nekog studenta stranog jezika da prevede tekst, ili sekretaricu koja govori nekoliko jezika?

Možda. A da li biste vi više voleli da vas operiše stručni hirurg ili neko ko se amaterski interesuje za medicinu? Morate imati na umu da jedino stručan prevodilac:
  • izvrsno poznaje jezik,
  • poseduje prevodilačko iskustvo,
  • poznaje temu,
  • koristi odgovarajuću terminologiju,
  • brine o vašem ugledu,
  • obezbeđuje sertifikovani prevod sudskog prevodioca.
Prevodi li moj tekst samo jedan prevodilac?
Svaki postupak prevođenja započinje menadžer projekta koji prati i kontroliše čitav postupak. On može da angažuje jednog prevodioca ili više njih, zavisno od zahteva klijenta i zadatog roka. Ako na projektu sarađuje više prevodilaca, menadžer projekta je taj koji brine o doslednosti i usklađivanju prevoda. Ukoliko je potrebno, on može da angažuje i treću osobu, koja bi radila na stilskom i terminološkom usklađivanju prevoda.

Da li je tačno da računar može da obavi posao prevodioca? Zar ne postoje prevodilački programi koji prevode u sekundi?
Ne, računari ne mogu da zamene ljude. Oni, bar zasada, nisu u mogućnosti da u potpunosti razumeju kontekst onoliko dobro koliko to može čovek. U prevodilačkoj profesiji se često koriste prevodilačke alatke pomoću kojih je moguće napraviti i sačuvati baze ranije prevedenih tekstova, što doprinosi automatizaciji postupka prevođenja i njegovom ubrzanju, ali i obezbeđuje doslednost prevoda, nudeći nam termine koje smo prethodno preveli.

Zašto se usmeni prevodioci na konferencijama smenjuju na svakih petnaest do dvadeset minuta? Zašto su neophodna dva prevodioca ako je na konferenciji prisutan samo jedan gost koji ne govori engleski?
Rad usmenog prevodioca u kabini ne uključuje samo puki govor. Usmeni prevodilac pažljivo mora da sluša govornika, razluči bitno od nebitnog, sažme poruku i prilagodi je ciljnom jeziku i kulturološkoj pozadini publike. Pri takvom naporu često je nemoguće dugo zadržati isti nivo koncentracije, pa se usmeni prevodioci smenjuju. Nezavisno od toga da li je u publici hiljadu ili samo jedan gost, napor usmenog prevodioca ostaje isti.

Zašto cene prevoda toliko variraju?
Prilikom upita o ceni prevoda možemo da se susretnemo s različitim ponudama. Prevođenje tekstova ili dokumenata se razlikuje od agencije do agencije i zato je važno da se raspitate šta vam se za cenu prevoda nudi. Takođe, u prvom redu morate da znate i šta da očekujete od prevoda. Dakle, da li vam je on potreban za neformalnu korespondenciju ili ga, možda, štampate? Ponekad na cenu prevoda može da utiče i sama priroda teksta, a ne smemo zanemariti ni jezičke kombinacije i to na koji jezik i sa kog jezika želite da prevedete tekst.

U prevodilačkoj agenciji Alkemist sagledali smo važne činioce koji utiču na cenu prevodilačkog projekta. Njih možemo sažeti u pet glavnih tačaka:

Obim dokumenta
Prvo pogledajmo kako u prevodilačkoj profesiji vrednujemo uslugu. Kod nas je praksa da se cena prevoda obračunava prema broju reči u izvornom dokumentu, gde jednu prevodilačku stranu čini 250 reči. Što je obimniji dokument, konačna cena prevoda će biti viša. Dakle, treba biti pažljiv kod obimnijih dokumenata pri čemu je i trošak prevođenja viši, a prevodilačke agencije klijentu obično nude količinski popust.

Upotreba prevodilačkih alatki

Prevođenje teksta se danas u većini slučajeva odvija pomoću naprednih prevodilačkih alatki (CAT – Computer-Assisted Translation). Dve ključne su MemoQ i Trados. One su sposobne da prepoznaju ponavljanja, ponude prevedena rešenja i tako smanje troškove prevođenja. Ukoliko svoj tekst za prevod budete poverili agenciji koja alatke ove vrste ne upotrebljava, možete da očekujete viši trošak, ali i duži rok realizacije. Prilikom prevođenja kreira se prevodilačka memorija (TM – Translation Memory), kao i rečnici i baze termina (Term Base) koji zajedno doprinose konzistentnosti i boljem kvalitetu prevoda, što je posebno korisno kod prevoda stručnih tekstova. Pomenuta prevodilačka memorija predstavlja zbirku prevedenih tekstova, odnosno njegovih jedinica, koje se u arhivi pojavljuju kako na izvornom, tako i na ciljnom jeziku, a prilikom eventualnih ponavljanja ili uklapanja u druge tekstove nude se za ponovnu upotrebu. Na taj način povećava se produktivnost prevodioca, jer zahvaljujući širokoj bazi, određene segmente u tekstu nije potrebno iznova prevoditi.

Uključivanje dodatnih usluga (lektorisanje, korektura, kreiranje rečnika, dizajniranje)
Neki ponuđači prevodilačkih usluga u cenu prevoda već uključuju dodatne usluge, recimo pregledanje dokumenata, pripremu rečnika i dizajniranje. Neki ove usluge nude kao dodatne, a drugi dodatne pogodnosti uopšte ne omogućavaju. Zato je uvek preporučljivo proveriti u agenciji šta vam se prilikom izrade prevoda obezbeđuje. Da li će vaš tekst pregledati više stručnjaka za jezik i tako anulirati mogućnost da dođe do greške, ili će prevođenje, sređivanje i lekturu obaviti samo jedna osoba? Agencija će vam dodeliti lice koje će pažljivo kontrolisati tok rada i dostaviti vam prevod u dogovorenom roku ili ćete biti prepušteni sami sebi? Odluka je na vama.

Ciljni jezik
Jezička kombinacija i izbor prevodioca su dva najvažnija aspekta koji utiču na konačnu cenu prevoda. U slučaju da prevodilačka agencija sarađuje s prevodiocima koji su istovremeno i izvorni govornici jezika na koji prevode, to se odražava i na cenu. Na taj način omogućen vam je viši kvalitet pripreme prevoda, jer će biti uzete u obzir i specifičnosti i kulturne razlike ciljnog okruženja.

Ponekad je za određene jezičke kombinacije, a posebno kod sudskih prevoda, teško ili sasvim nemoguće pronaći odgovarajućeg prevodioca, i zbog toga je u ceo proces potrebno uključiti i treći jezik kao relej preko koga se prevodi. Ovo će se, sasvim sigurno, odraziti i na cenu.

Kvalitet
Na cenu završnog prevoda utiče i obezbeđivanje kvaliteta i suočavanje sa raznim izazovima. Cena može da raste zavisno od specifičnosti i zahtevnosti teksta, hitnosti, uključivanja dodatnih stručnjaka itd. Prevodilačke agencije snose veliku odgovornost i zato je vrlo važno da se u skladu sa tim i ponašaju.
Prijavi se i primaj novosti od nas

Pridružite se vodećim kompanijama koje redovno primaju naše novosti.

Naravno, uvek možete da se odjavite putem linka u njuzleteru.


Podeli
AUTOR
Alkemist
Alkemist
Prijavi se i primaj novosti od nas
Ovaj pristanak možete povući putem linka na kraju svakog njuzletera, pa ćemo, u slučaju povlačenja pristanka, Vaše podatke izbrisati. Daljnje informacije možete pronaći u našim pravilima o privatnosti.