Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Hrvatska

20.04.2020
Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Hrvatska

Poreska uprava je jedinstvena i autonomna administrativna organizacija u okviru Ministarstva finansija, čija je osnovna dužnost primena i nadzor poreskih propisa i propisa koji se odnose na plaćanje obaveznih doprinosa.

Alkemist je tokom dugoročne saradnje sa Poreskom upravom preveo različite dokumente: od zakonodavnih tekstova, preko specijalizovanih edukativnih modula do dopisa različitih poreskih institucija iz čitavog sveta.

Projekat koji je predstavljao pravi izazov za nas bio je prevod dokumenta pod nazivom „OECD Smernice o transfernim cenama”.

U pitanju je bio dokument veoma tehničke prirode koji je bio dostupan samo u .pdf formatu na više od 850 fizičkih stranica teksta. Da bismo osigurali prevod najvišeg mogućeg kvaliteta, prilikom pristupanja projektu najpre smo proučili stručnu terminologiju koju je dokument sadržao, na osnovu čega smo ustanovili da je obuhvatao nekoliko oblasti: finansije, poreze, pravo i administraciju. Naravno, klijenta smo zamolili da nam omogući referentne dokumente, tako da smo pored originala dobili i prevod prethodne verzije dokumenta, takođe u .pdf formatu.

S obzirom na to da veliku pažnju posvećujemo primeni najsavremenije tehnologije u oblasti prevođenja, prvi zadatak bio je konverzija dokumenata u format koji omogućava uvoženje u specijalizovane prevodilačke softvere koje koristimo u svakodnevnom poslovanju (MemoQ, Trados, Memsource). Dokumenta smo konvertovali u Word format, a zatim smo ih poslali stručnjaku za prevodilačke memorije. Tek kada su prevodilačke memorije bile spremne, mogli smo da započnemo prevod i da budemo sigurni da imamo dobru terminološku osnovu, te da će prevod biti usklađen sa prethodnim verzijama.

Prevod smo klijentu isporučivali u vidu parcijalnih isporuka i tražili smo povratne informacije u vezi sa tehničkom terminologijom nakon svake pojedinačne isporuke. Povratne informacije prosleđivali smo prevodiocu, koji ih je potom primenjivao u ostatku prevoda da bismo konačno, nakon tri meseca rada, isporučili prevod koji je u potpunosti bio usklađen sa važećom terminologijom i jezičkim stilom karakterističnim za tu oblast.

Ono što je u ovom projektu bilo ključno jeste komunikacija sa klijentom koji je prepoznao značaj saradnje u pogledu terminologije, za koju su upravo oni najveći stručnjaci.

Podeli

Nadmašite konkurenciju uz Alkemist!

OTKRIJTE NAŠE USLUGE
Prijavi se i primaj novosti od nas
Ovaj pristanak možete povući putem linka na kraju svakog njuzletera, pa ćemo, u slučaju povlačenja pristanka, Vaše podatke izbrisati. Daljnje informacije možete pronaći u našim pravilima o privatnosti.