Šta je softverska provera osiguravanja kvaliteta?

Šta je softverska provera osiguravanja kvaliteta?

Softver za osiguravanje kvaliteta prevoda (u daljem tekstu: TQA alati) upoređuje izvorne i ciljne segmente u dvojezičnim dokumentima (koji su pripremljeni u .doc, .rtf i .ttx formatu) kako bi se primetile greške u prevodu. Takve greške obuhvataju: nedoslednosti, pojmove koji se nisu preveli u skladu sa projektnim glosarom, moguće ispuštene delove teksta, ciljne segmente koji su isti kao izvorni segmenti, interpunkciju, pisanje velikog i malog slova, greške u brojevima i formatu, kao i netačne oznake segmenata i elemente koji se ne prevode.