Šta je sistem za upravljanje prevodima?

Šta je sistem za upravljanje prevodima?

Sistem za upravljanje prevodima prvenstveno služi za automatizaciju procesa i povećanje nivoa fleksibilnosti za profesionalne pružaoce jezičkih usluga i odeljenja za prevođenje. Reč je o platformi na vebu sa integrisanim softverom za prevođenje, računovodstvo i upravljanje kvalitetom. Sistem se jednostavno prilagođava potrebama krajnjeg klijenta zahvaljujući mnoštvu funkcija i dodataka.