Šta je lokalizacija?

Šta je lokalizacija?

Lokalizacija je proces adaptacije proizvoda ili sadržaja za određenu sredinu ili tržište. Postoji nekoliko faktora koji ukazuju na to da je vaš proizvod/sadržaj spreman za korišćenje na svetskom nivou: interfejs, merne jedinice, ilustracije, navigacija − sve navedeno trebalo bi da bude prilagođeno ciljnom tržištu.

Ukratko, zadovoljstvo vaših korisnika umnogome zavisi od lokalizacije.

Lokalizacija veb-stranice uključuje:

  • Prevod/kreativni prevod vašeg veb-sadržaja
  • Stono izdavaštvo (DTP) i ilustracije
  • Lokalizaciju video-snimaka
  • Search Engine Optimization (SEO)