Potreban vam je prevod? Molimo da nam pošaljete:

Potreban vam je prevod? Molimo da nam pošaljete:

Dokumenta koja želite da prevedete;
Jezik ili jezike prevoda;
Rok do kojeg vam je potreban prevod (rokove shvatamo vrlo ozbiljno!);
Bilo koja i sva referentna dokumenta koja imate na raspolaganju: slična dokumenta, internet stranice, prethodne prevode iste tematike, glosare;
Što više dodatnih informacija o projektu, na primer: ciljna publika, slični projekti, internet stranica...
* Čim stupite u kontakt sa nama, potpisaćemo Ugovor o poverljivosti. Diskrecija je važan deo naše profesionalne prakse.