Koji su naši standardi za osiguravanje kvaliteta?

Koji su naši standardi za osiguravanje kvaliteta?

 1. Načelo dvostruke provere
  Svaki tekst obrađuje specijalizovani profesionalni prevodilac, a revidira ga menadžer za osiguranje kvaliteta.

 2. Načelo izvornog govornika
  Prevodilac prevodi na svoj maternji jezik.
  Lektor vrši izmene na svom maternjem jeziku.

 3. Načelo specijalizacije
  Svaki se tekst dodeljuje pažljivo odabranom prevodiocu i lektoru koji su stručnjaci za određenu oblast.
  Prevodioci i lektori konsultuju se sa stručnjacima u dotičnoj oblasti (tehničarima, pravnicima, bankarima, lekarima...).