Koji nivo kvaliteta prevoda želite?

Koji nivo kvaliteta prevoda želite?

Kako bi vaš prevod u Alkemistu bio troškovno efikasan, molimo vas da proučite usluge koje nudimo i odaberete onu za koju smatrate da odgovara vašim potrebama, finansijskim mogućnostima i željenom stilu prevoda.

Osnovni
prevod

Osnovni prevod je upravo to: sve prevodimo u najkraćem mogućem roku bez lekture ili redakture. To je idealno kada što pre želite da razumete tekst.

Profesionalni
prevod

Profesionalni prevod odvija se u tri faze: profesionalni prevodilac prvo prevodi tekst, izvorni govornik ciljnog jezika zatim lektoriše prevod, a naposletku je tu i još jedan čitalac kako bi kvalitet bio zagarantovan. Ova opcija najbolja je za publikacije i specijalizovana dokumenta kada su preciznost i tačnost od ključne važnosti.

Kreativni
prevod

Transkreacija jeste prilagođavanje teksta na ciljnom jeziku. U pitanju je više od prevoda, budući da obuhvata ponovno pisanje teksta na drugom jeziku kako bi odgovarao ciljnoj publici i kulturi. Ova opcija idealna je za marketinške kampanje i lokalizaciju internet stranica.

Prevod
sa overom

Prevode sa overom radi sudski prevodilac, a koriste se za potvrde, diplome i drugu zvaničnu dokumentaciju za koju su potrebni prevod i pečat sudskog prevodioca.