Kako poslati upit za službeni glosar kompanije?

Kako poslati upit za službeni glosar kompanije?

  1. Pošaljite nam listu ključnih stručnih pojmova koje koristi vaša kompanija/odeljenje i referentne materijale (ugovore, brošure, službenu dokumentaciju).

  2. Ove pojmove i izraze dodajemo u dokumenta na željenom jeziku koristeći referentne materijale koje ste nam dostavili. Kada je reč o internoj politici vaše kompanije, možda će nam biti potrebna vaša pomoć.

  3. Glosar vam šaljemo na uvid i odobrenje, a nakon toga ga koristimo prilikom svakog prevoda koji radimo za vašu kompaniju.