Kada će prevod biti gotov? Izračunajte sami:

Kada će prevod biti gotov? Izračunajte sami:

Osnovni
prevod
Brzina izrade osnovnog prevoda u proseku iznosi
2.000
reči po radnom danu.
Profesionalni
prevod
Profesionalni prevodi rade se sporije usled složenosti pojedinačne oblasti, a preporučena dinamika iznosi
1.500
reči po radnom danu.
Kreativni
prevod
Za kreativno prevođenje (transkreacija) potrebno je najviše vremena, odnosno oko
1.000
reči po radnom danu.
Overeni
prevod
Dinamika izrade prevoda sa overom sudskog prevodioca iznosi
1.500
reči po radnom danu.